Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2014

5814 0bb7 420
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viawbrewzasadom wbrewzasadom
mimowszystko
Znajdź w życiu taką drogę, której będziesz pewny,
tak pewny, że nie opuścisz jej nawet jeśli momentami będzie nie do zniesienia.
Reposted fromejMarta ejMarta viawbrewzasadom wbrewzasadom

February 13 2014

mimowszystko
5307 ff9e 420
Reposted frombeznazwy beznazwy viabeskinny beskinny

January 14 2014

mimowszystko
Jak miło, że mamy na co czekać.
Jaka szkoda, że musimy czekać.
— wtorek przed Środą
Reposted frommartrol martrol viawbrewzasadom wbrewzasadom
mimowszystko
2557 644e 420
Reposted fromflesz flesz viawbrewzasadom wbrewzasadom
mimowszystko
Bądź tym, kim pragniesz być, i pozwól mi na to samo. Jeżeli będziemy na siłę starali się zmienić, to w końcu przestaniemy być sobą, a to zabije naszą miłość.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
mimowszystko
Nie warto zatracać się w czymś czego nie ma. Nie wolno

September 02 2013

mimowszystko
Siedzę na drugim krańcu świata, palę któregoś z kolei papierosa, a wszystkie myśli jakby zebrały się w jednym momencie. Nie wiem już kim jestem. Nie wiem czego potrzebuję. Nie wiem czego mi brakuje. 

May 16 2013

mimowszystko
dlaczego mi się to przytrafia? dlaczego? dlaczego? dlaczego?
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
mimowszystko
Nie mogę się rozpaść.
Nie mogę.
Nikt mnie przecież nie poskłada.
— Nikt.

April 29 2013

mimowszystko
0173 f22c
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
mimowszystko
Someday everything will make perfect sense. So, for now, laugh at the confusion, smile through the tears and keep reminding yourself that everything happens for a reason.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom

April 27 2013

mimowszystko

April 24 2013

mimowszystko
P.S. Oddychaj tlenem a nie wspomnieniami.
I nie obracaj się. Nie obracaj.
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viawbrewzasadom wbrewzasadom
2314 e2e5 420
Reposted fromamatore amatore viaMezame Mezame
mimowszystko
Związek powinien wiązać, ale nie krępować.
Reposted fromlabellavita labellavita viaMezame Mezame
mimowszystko
Patrzyła na niego przez krótką chwilę i właśnie wtedy, w momencie, gdy spojrzała mu prosto w twarz, poczuła, że coś w niej drgnęło. Chciałaby powiedzieć, że drgnęło leciutko, ot, niezauważalnie, lecz było zupełnie inaczej. Było tak, jakby serce zaczęło pompować krew czterema komorami naraz, zalewając nią i płuca, i całe ciało.
— Jeździec miedziany
Reposted frombravoure bravoure viaMezame Mezame
mimowszystko
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viatypromantykaq typromantykaq
mimowszystko
3202 e404 420
Reposted fromMuppet Muppet viatypromantykaq typromantykaq

April 18 2013

mimowszystko
Sama widzisz ile rzeczy może wydarzyć się w tak krótkim czasie.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viamartuszka martuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl